Personálne obsadenie

Katedra fyziky PdF TU telefón 033/5516047
Funkcia Titul, meno, priezvisko  Klapka Email
Vedúci katedry doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. 531 mozvoldo@truni.sk
Zástupca
vedúceho katedry
prof. Ing. František Schauer, DrSc. 531 fschauer@truni.sk
Pracovníci prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. 531 krempask@elf.stuba.sk
Mgr. Lukáš Tkáč, PhD. 536 lukas.tkac@truni.sk
PaedDr. Jozef Benuška, PhD. 536 jozef.benuska@truni.sk
Tajomník PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. 536 zaneta.gerhatova@truni.sk
Sekretárka Mgr. Martina Mišíková 530 kmif@truni.sk