Masterclasses

Pracovníci našej katedry sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do projektu Masterclasses , zameraného na popularizáciu fyziky v radoch stredoškolskej mládeže. Projekt je riadený priamo z európskeho centra jadrovej fyziky vo Švajčiarsku – CERN a študenti sa v ňom oboznámia s problematikou zachytávania a určovania elementárnych častíc v rôznych typoch detektorov, ako aj s objavovaním nových druhov častíc pomocou najmodernejších jadrových urýchľovačov. Zároveň si sami overujú vďaka rozsiahlym databázam detegovaných častíc ich prirodzenú početnosť a porovnávajú dosiahnuté vlastné experimentálne výsledky s predpokladmi vyplývajúcimi z teórie elementárnych častíc. Prostredníctvom telemostu a virtuálnej internetovej kolaborácie sa počas riešenia spájame s ďalšími vysokými školami a univerzitami po celej Európe a porovnávame dosiahnuté výsledky. Na otázky študentov reagujú priamo jadroví fyzici v centre celého projektu – v CERN-e.

Fotogalérie, prípadne iné materiály z jednotlivých ročníkov Masterclasses, nájdete rozdelené podľa rokov.

Fotogaléria 2005
Fotogaléria 2007
Fotogaléria 2010 Správa MC 2010