ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť je jednou zo základných možností pre študentov vysokých škôl pre zapojenie sa do odbornej, či dokonca vedeckej činnosti v spolupráci s pracovníkmi materskej katedry. Takéto práce môžu priniesť dokonca publikovateľné výsledky a častokrát sú jadrom budúcich bakalárskych či dokonca diplomových prác študentov, ktorí sa do ŠVOČ zapájajú už v nižších ročníkoch.

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Správa z ôsmeho ročníka ŠVOČ 2014 sa nachádza tu,

17.5.2014

ŠVOČ 2014

 dňa 15. mája 2014 o 9.00 hod.

sa uskutočnil 8. ročník súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu z oblasti fyziky

pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

v spolupráci s Katedrou fyziky 

Výsledky sú nasledovné:

1. miesto: Bc. Michaela Rajničová - Modelovanie a využitie levitácie v magnetickom poli

2. miesto: Terézia JindrováPohyb v gravitačnom poli v podmienkach Zem

3. miesto: Lenka Hanusová - Energy skate park

Bližšie informácie a správu z ôsmeho ročníka ŠVOČ 2014 nájedete tu.

8. 11. 2013   Vykonávanie atestačných skúšok. Bližšie informácie v sekcii Štúdium – Atestačné skúšky.