Inštruktážne videá – ISES

Inštruktáže videá sú súčasťou príručky “Užívateľská príručka pre Internetový Školský Experimentálny Systém (ISES) s príkladmi použitia vo forme inštruktážnych videí”. Videá sú voľne dostupné na webových stránkach Katedry fyziky. Pre stiahnutie kliknite na príslušný obrázok alebo odkaz.

________________________________________________________________

Video 1. – Merania ISES teplomerom

Video2

________________________________________________________________

Video 2. -  Meranie ISES silomerom

Video1

_______________________________________________________________

Video 3. -  Merania ISES silomerom a ISES optickou bránou

Video3