História

Katedra fyziky vznikla v roku 2001 rozdelením bývalej Katedry matematiky a fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Prvým vedúcim našej katedry bol prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Hoci sú jednotliví členovia katedry odborníkmi v rôznych fyzikálnych oblastiach (teoretická fyzika, jadrová fyzika, astrofyzika, fyzika tuhých látok a didaktika fyziky), v súčasnosti nás na katedre spája spoločný program a práca v niekoľkých projektoch KEGA a VEGA v rámci počítačom podporovaných fyzikálnych experimentov.