Vzdelávací kurz

logo truniTRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA FYZIKY

Priemyselná 4,  918 43 Trnava

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

Pozvánka

Katedra fyziky PdF TU  v rámci projektu  KEGA č. 020TTU-4/2013 „Príprava akreditovaného personalizovaného IKT vzdelávacieho pracoviska učiteľov prírodných vied“ usporiada

v dňoch  25. – 26. 8. 2014

prvý cyklus  vzdelávacieho kurzu  pre učiteľov fyziky  základných a stredných škôl

Moderné IKT technológie vo fyzikálnom vzdelávaní

V rámci kurzu sa účastníci:

  • oboznámia   a vyskúšajú   si prácu  s: interaktívnou tabuľou,  počítačom podporovanými  bádateľskými laboratórnymi  experimentmi,  interaktívnymi  simuláciami a vzdialenými experimentmi,
  • naučia sa ako pracovať  s hlasovacím zariadením  pomocou Smart  telefónov  a počítačov, a tým  ako zvýšiť  motiváciu , aktivitu a pozornosť žiakov počas hodiny,
  •  naučia sa  ako  používať Systém riadenia  výučby  MOODLE  v edukačnom procese,
  • získajú monografiu ako darček  a iné študijné podklady.

Strava a ubytovanie budú  zabezpečené  a hradené organizátormi pre tých účastníkov,  ktorí sa prihlásia najneskôr  do 20. júla 2014.  Počet účastníkov v kurze bude obmedzený.

Aktívna účasť na  obidvoch  cykloch kurzu  je prípravou na:

-           rigoróznu skúšku na Katedre fyziky  s udelením vedeckej hodnosti PaedDr.  (spracovanie  rigoróznej práce v rámci kurzu  v spolupráci s odborníkmi  z danej oblasti);

-          atestačné skúšky (I.  a II.) v rámci  kontinuálneho vzdelávania s možnosťou  prípravy práce v rámci kurzu pod vedením odborníkov.

Obsah kurzu nájdete tu.

Prihláška do kurzu je dostupná tu, alebo na adrese http://kf.truni.sk/wp-content/uploads/2014/07/Zavazna-prihlaska-kurz-1.doc

Prihlášky  na kurz zasielajte na adresu: kmif@truni.sk.

V prípade otázok je možné sa informovať na tel. č:  +421917866026, resp.+421905847201

            Na  Vašu účasť sa tešia organizátori kurzu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>