Atestačné skúšky

Na základe rozhodnutia rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. bola Katedra fyziky Pedagogickej fakulty TU ustanovená za poskytovateľa kontinuálneho vzdelávania formou atestačných skúšok s ohľadom na obsah prvej resp. druhej atestačnej skúšky.

Webovská stránka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave http://pdf.truni.sk/uchadzac?kontinualne-vzdelavanie&atestacie-podmienky ustanovuje presné podmienky vykonávania atestácií a rovnako tak podmienky vykonania 1. resp. 2. atestácie. Taktiež je v danom dokumente presne popísaný priebeh atestačného konania cez posudzovanie atestačných prác až po záver atestačného konania – obhajobu atestačnej práce.

Pre bližšie informácie ohľadne atestačných skúšok, tematických okruhov pre 1. a 2. atestáciu, prípadne pre ďalšie otázky spojené s atestáciami vykonávanými na Katedre fyziky kontaktujte prosím vedúcu Katedry fyziky – doc. RNDr. Miroslavu Ožvoldovú, CSc.

Adresa katedry fyziky: Trnavská univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra fyzika
Priemyselná 4
918 43 Trnava
Priama linka na sekretariát:

Telefón/Fax:

+421 917 866 026

033/5514618
033/5516047

Vedúci katedry: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>